Site Overlay

Trollfabriken

Trollstigen på Idö
Under sommaren 2023 har jag arbetat med att skapa en fantasifull trollstig på ön Idö utanför Västervik. Trollen är skapade av olika skrotmaterial, trä, metall, textil mm. De är målade både med pensel och med sprayfärg. Till trollstigen hör även Trollfabriken där besökare själva kan skapa sina troll. Något som visat sig vara poppulärt!

Copyright © 2024   .   All Rights Reserved.