Site Overlay

Land Art

Under min bildpedagogiska utbildning skapade jag några ‘land art’ konstverk.
Det är ett skapande där naturens egna material samspelar i konstverken. Platsen är också viktig för kontexten.

Trojaborgen
Detta konstverk är inspirerat av klassiska stenlabyrinter som finns runt om i våra skärgårdar. Konstverket går i huvudsak ut på att ta bort material, mossa, för att skapa labyrintens mönster.
Screens / Skärmar
Inspirerad av Anish Kapoors svarta hål, Descent into Limbo och Gloria Friedmann, Stigma
målar jag två nästan kvadratiska skivor svarta. Dessa tänker jag först att de ska fungera som bakgrund till trädstammar som jag fotar men under processen finner jag det intressantare att de får fungera som svarta rutor placerade i olika träd. Eftersom jag bara hade två lika stora skivor flyttade jag dem runt i den lilla skogsdungen och provade olika installationer med dem. Dessa fotade jag sedan.
Denna installation kan leka med tanken om vem som styr ditt seende.


Ormens väg över klippan

“18 Tre ting övergår mitt förstånd, fyra kan jag inte fatta:
19 örnens väg över himlen, ormens väg över klippan, skeppets väg över havet och mannens väg i kvinnan.” (Bibeln, 2000)”.
Detta är ett stenkonstverk i skärgårdsmiljö.
Läs mer om detta i denna pdf.

Copyright © 2024   .   All Rights Reserved.